THE RIGHT PLACE FOR HUMAN SOLUTIONS


Nieuwe Europese Campagne gelanceerd over Duurzame Inzetbaarheid

Nieuwe Europese Campagne gelanceerd over Duurzame Inzetbaarheid

Minister Asscher: ‘De Europese campagne duurzame inzetbaarheid draagt bij aan de toekomstbestendigheid van onze arbeidsmarkt.’ 

Vandaag trapt Eurocommissaris Thyssen voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, in Brussel de ‘Healthy Workplaces for All Ages’-campagne af. Het thema van de campagne sluit nauw aan bij de aanpak van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van duurzame inzetbaarheid. Zo organiseerden SZW en het Nederlands Focal Point gisteren (14 april) tijdens de ‘Week van de Ondernemer’ een Ondernemers voor Ondernemers bijeenkomst in Utrecht. Circa 100 werkgevers uit het MKB deelden met elkaar hoe zij investeren in de gezondheid, opleiding en motivatie van hun medewerkers en wat het hen oplevert. Uit onderzoek van TNO blijkt dat stimuleringsmaatregelen een positief effect hebben.

Europese campagne

De campagne die het ministerie voert op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de aandacht daarbij voor de belangen van zowel werkgever als werknemer, sluit aan op de doelstellingen van Eurocommissaris Thyssen: ‘Aandacht op de werkvloer voor de gezondheid van gemiddeld steeds oudere werknemers is goed voor de mensen en goed voor het bedrijf of de organisatie.’ Minister Asscher vult aan dat: ‘hoe eerder je begint met investeren in duurzame inzetbaarheid, hoe langer je een gezonde en vitale werkvloer houdt en hoe beter je kan inspelen op veranderingen.’

Stimuleringsmaatregelen hebben effect

Het belang van inzetten op duurzame inzetbaarheid wordt gestaafd in een langlopend onderzoek onder ruim 15.000 personen van 45 jaar en ouder dat TNO vandaag publiceert. Uit de resultaten blijkt dat mentale en fysieke gezondheid maar ook motivatie de meeste impact hebben op het werkvermogen van werknemers. Uit de Monitor Duurzame Inzetbaarheid van TNO, die eveneens vandaag uitkomt, blijkt dat inmiddels ruim 40% van de Nederlandse bedrijven stappen zet op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ook blijkt dat stimuleringsmaatregelen, gericht op loopbaanontwikkeling van werknemers, een positief effect hebben op de groei en continuïteit van die bedrijven. De onderzoeken zijn hier te vinden.

Ondernemers voor Ondernemers

Het ministerie van SZW stimuleert ondernemers om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers, onder andere via kennisuitwisseling. In Utrecht vertelden ondernemers elkaar bijvoorbeeld over hun motivatie om te investeren in duurzame inzetbaarheid, de manier waarop ze dat doen en wat het ze oplevert. Zoals Zonvaart Reizen die, dankzij een ESF-subsidie, een TopClass oprichtte. Deze bestaat uit medewerkers die allemaal een deel van het arbeidsproces excellent beheersen. De ’toppers’ zijn altijd beschikbaar voor collega’s en komen desgevraagd langs om vaardigheden bij te spijkeren. ‘Het is belangrijk dat je niet alleen investeert in apparaten, maar ook in de kwaliteit van je medewerkers’, aldus Carla Kuijs, directeur van Zonvaart Reizen. Ook Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs motiveert medewerkers om niet alleen op kantoor, maar ook daarbuiten het beste uit zichzelf te halen. Om die reden is de 4-daagse werkweek de norm. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat een goede balans tussen privé en werk onmisbaar is voor werkplezier’, aldus Sjoerd van der Velden, medeoprichter van Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs.

Redactie

Redactie

1 Reactie

Laat een reactie achter

zestien + 15 =